Privacy beleid en contactgegevens

Oogappel Lifestyle respecteert de privacy van alle gebruikers op onze website. Uw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens over jou. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, bijvoorbeeld bij het afrekenen van een bestelling.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Emailadres
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw bestellingen uit te voeren. Voor overige handelingen zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken indien u daar toestemming voor heeft gegeven. U heeft te allen tijde recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Oogappel Lifestyle verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, uw gegevens zullen alleen ter beschikking worden gesteld aan diegene die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling zoals bijvoorbeeld het transportbedrijf dat uw bestelling vervoert.

Oogappel Lifestyle maakt gebruik van een SSL-beveiligde verbinding tijdens het bestelproces en het afrekenproces.

Bestellingen worden verder opgeslagen met de volgende gegevens

 • Datum en tijdstip bestelling
 • Bestelnummer
 • Ordernummer
 • Factuurnummer
 • Totaalbedragen
 • Bezorginformatie
 • Bezorgkosten
 • Betaalinformatie
 • IP-adres

Beveiliging
Wij nemen zorgvuldige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om je bestellingen af te handelen. Daarna bewaren je gegevens nog maximaal een jaar voor  statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

Onze contactgegevens

Oogappel Lifestyle
Salvador Daliplantsoen 99
1328 NC Almere
info@oogappel.net
Kvk-nummer 78391199
BTW nummer NL003326274B38
IBAN NL22 SNSB 0339 8743 76