Retourneren

Uiteraard is het bij Oogappel Lifestyle mogelijk om bestelde artikelen te retourneren.

Je hebt nadat je je complete bestelling van ons hebt ontvangen 14 dagen de tijd om je bestelling terug te sturen. Dat betekent dat je nadat je je complete bestelling van ons hebt ontvangen je 14 dagen de tijd hebt om te herroepen. Vervolgens heb je ná herroeping van je bestelling nog eens 14 dagen de tijd om je bestelling naar ons terug te sturen. Let op: maatwerk artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

Als je wilt retourneren geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Oogappel Lifestyle worden afgeleverd. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen de artikelen niet teruggenomen worden en kan de betaling niet ongedaan gemaakt worden.

Retourneren is voor kosten van de koper.

We verzoeken je vriendelijk om je retour aan te melden via info@oogappel.net Let op: Vermeld in het onderwerp van de e-mail het ordernummer of het factuurnummer. Verpak de artikelen zodanig dat beschadiging wordt vermeden.

Adresseer de zending en frankeer de zending voldoende. De klant blijft verantwoordelijk voor de zending tot deze retour ontvangen is door Oogappel Lifestyle. LET OP: onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen.

Vermeld het onderstaande adres duidelijk op het te retourneren pakketje en lever het bij voorkeur in bij een PostNL postkantoor of een PostNL postagentschap.

Ons retouradres:

Oogappel Lifestyle
T.a.v. RETOUREN
Salvador Daliplantsoen 99
1328NC Almere

Zodra je hebt aangegeven een bestelling, of een deel daarvan te retourneren, zullen we er voor zorgen dat het aankoopbedrag van de te retourneren goederen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen is bijgeschreven op je bankrekening. LET WEL: Indien je een product door je eigen toedoen beschadigd hebt en geretourneerd hebt zullen we de kosten daarvoor bij je in rekening brengen.